Thông dịch qua màn hình và điện thoại

Dịch vụ của chúng tôi được chính phủ bảo đảm và do sự cung cấp của các thông dịch viên có chứng nhận của cơ quan NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters- Cơ Quan Quốc Gia Công Nhận Biên Dịch Viên và Thông Dịch Viên).

Ngân quỹ do các dịch vụ ngôn ngữ của chúng tôi tạo ra được tái đầu tư vào các chương trình đa văn hóa trong các cộng đồng trên khắp NSW, chẳng hạn như chương trình học bổng cho thông dịch viên của chúng tôi.

Cách đặt thông dịch viên

Tất cả các đơn đặt thông dịch viên có thể được nạp qua hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến của Dịch Vụ Ngôn Ngữ cơ quan Đa Văn Hóa NSW

Tạo tài khoản:

Đội Phục Vụ Ngôn Ngữ của chúng tôi có thể tạo một tài khoản cho quý vị trên hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc giải đáp thắc mắc của quý vị về dịch vụ thông dịch.

Điện thoại: 1300 651 500

Địa chỉ điện thư: [email protected]

Giờ làm việc văn phòng: 9 giờ sáng đến 5 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

Những khách hàng hiện tại:

Để đặt trước một thông dịch viên, hãy đăng nhập vào hệ thống đặt dịch vụ của chúng tôi.

Các thông dịch viên có thể được đặt theo yêu cầu qua tài khoản của quý vị.

Tại sao nên chọn Dịch Vụ Ngôn Ngữ của cơ quan Đa Văn Hóa NSW?

An icon of a handshake in a circle.

Đối tác được tôn trọng và đáng tin cậy đối của các cộng đồng đa văn hóa trên khắp NSW

Icon of a path with and arrow across it to show a point.

Các quy trình được đơn giản hóa và có hỗ trợ kỹ thuật số giúp cho việc tương tác với chúng tôi trở nên nhanh chóng và dễ dàng

an icon of three individuals in a group to signify a community.

Với tư cách một cơ quan NSW, quý vị có thể yên tâm chúng tôi có tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật dữ liệu cao nhất

An icon showing a translation.

Các chuyên gia thông dịch pháp luật và y tế

Tư vấn miễn phí về cách tốt nhất để tương tác với các cộng đồng đa văn hóa của quý vị

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:23 am