Các Dịch Vụ Ngôn Ngữ

Dịch Vụ Ngôn Ngữ dẫn đầu trong ngành trên khắp nước Úc.

Các dịch vụ thông dịch và chuyển dịch đáng tin cậy và được tôn trọng.

Các Dịch Vụ Ngôn Ngữ của cơ quan Đa Văn Hóa NSW đang thúc đẩy cung cấp quyền tiếp cận công bằng cho mọi người ở NSW qua cách tiếp cận đặt con người trước, kích hoạt kỹ thuật số. Các chuyên viên chuyển dịch và thông dịch được cơ quan NAATI* chứng nhận của chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn-hạng vàng cho tất cả các cơ quan chính phủ, tổ chức thương mại và cộng đồng.

A woman smiling to camera in a park

Tại cơ quan Đa Văn Hóa NSW chúng tôi áp dụng cách tiếp cận đặt con người trước, kích hoạt kỹ thuật số.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, chúng tôi là một đối tác được tôn trọng có uy tín tốt trong các cộng đồng đa văn hóa trên khắp tiểu bang NSW. Được bổ sung bằng việc chúng tôi liên tục đầu tư vào công nghệ hỗ trợ bằng kỹ thuật số, cơ quan Đa Văn Hóa NSW là đối tác của quý vị trong việc mang đến một trải nghiệm tương tác liền mạch.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bằng hơn 200 ngôn ngữ và thổ ngữ, và các thông dịch viên chuyên ngành pháp lý và cộng đồng được huấn luyện cao.

Với tư cách một cơ quan được tin cậy của Chính Phủ NSW chúng tôi có các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật dữ liệu cao nhất và một kiến thức sâu rộng về các cộng đồng đa văn hóa để bảo đảm sự hợp tác chất lượng và đầy ý nghĩa.

Các Dịch Vụ Ngôn Ngữ

Trên cùng

Dich Vụ Ngôn Ngữ rất quan trọng cho việc cung cấp dịch vụ, gửi thông điệp và kết nối của quý vị.

  • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bằng 120 ngôn ngữ và thổ ngữ với thông dịch viên chuyên ngành pháp lý và cộng đồng được huấn luyện cao.

  • Cơ quan Đa Văn Hóa NSW có trên 40 kinh nghiệm cung cấp dịch thuật cao cấp và chuyên môn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch chuyên nghiêp tận nơi tận mặt, liên kết qua màn hình, qua điện thoại 24/24 cho các ban ngành và cơ quan chính phủ NSW, cũng như các tổ chức tư nhân và thương mại, hội nhóm cộng đồng và cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ dịch thuật hoàn chỉnh toàn bộ bao gồm kiểm tra chất lượng bản dịch, kiểm tra bản in và xuất bản bằng máy tính.

  • Cơ quan Đa Văn Hoá NSW tuyển dụng và quản lý một danh sách các chuyên gia dịch vụ ngôn ngữ trên toàn nước Úc. Danh sách chuyên viên đạt tiêu chuẩn cao và có huấn luyện đều có chứng nhận của cơ quan NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters- Cơ Quan Quốc Gia Công Nhận Biên Dịch Viên và Thông Dịch Viên) và có xác nhận kiểm tra lý lịch Làm Việc Với Trẻ Em.

Các Dịch Vụ của chúng tôi

Trên cùng

Chúng tôi giúp quý vị kết nối với khách hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi giúp các cơ quan và cộng đồng kết nối với khách hàng của họ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng như cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ và chương trình, đặc biệt ở các khu vực thuộc miền xa, và phát huy tính bền vững và tiêu chuẩn của ngành thông dịch và dịch thuật được thiết kế tốt.

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:22 am