Các Dịch Vụ Thông Dịch

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch tận nơi tận mặt thông dịch các thông tin nói từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Việc này có thể dành cho các tình huống y tế, vấn đề pháp lý điều tra của cảnh sát, phỏng vấn cộng đồng, thi lấy bằng/giấy phép, tình huốn giáo dục, họp huấn luyện và hội thảo- trong các phỏng vấn cá nhân hoặc theo nhóm của khách hàng,

Các dịch vụ thông dịch tận nơi tận mặt của chúng tôi hoạt động 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần

Chúng tôi tuyển dụng thông dịch viên và biên dịch viên có chứng nhận của Cơ Quan Quốc Gia Công Nhận Biên Dịch Viên và Thông Dịch Viên (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters – NAATI) Điều này đảm bảo các thông dịch viên và biên dịch viên của chúng tôi được đào tạo, có kỹ năng và trình độ nghiệp vụ cao.

Thông Dịch Viên của cơ quan Đa Văn Hoá NSW

Đội ngũ thông dịch viên và biên dịch viên có chứng nhận của NAATI được huấn luyện cao và là chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Họ tuân thủ các quy tắc nghiêm chỉnh về ứng xử nghề nghiệp và họ được cơ quan Đa Văn Hoá NSW tuyển dụng Với tư cách của cơ quan tuyển dụng, chúng tôi cam kết thu hút các chuyên gia về dịch vụ ngôn ngữ và liên tục cung cấp phát triển chuyên môn để họ phát triển các khả năng cần thiết nhằm đảm bảo các dịch vụ được cung cấp chính xác, dễ tiếp cận và đáp ứng.

Cách hoạt động của dịch vụ thông dịch tận nơi tận mặt.

Dịch vụ thông dịch tận nơi tận mặt giúp truyền đạt thông tin và kết nối người nói bằng ngôn ngữ khác nhau. Có những cách khác nhau để có thể cung cấp các dịch vụ thông dịch bao gồm thông dịch tân nơi tận mặt, kết nối qua màn hình và qua điện thoại.

Có hai cách thông dịch chính:

  • Thông dịch nối tiếp, khi thông dịch viên lắng nghe các phân đoạn dài, ghi chú và sau đó sẽ thông dịch khi người nói tạm dừng
  • Thông dịch đồng thời, khi sự thông dịch diễn ra trong lúc đồng thời lắng nghe ngôn ngữ nguồn. Việc này đặc biệt phổ biến tại các toà án và hội nghị.

Chúng tôi có tài năng tinh thông trong danh sách thông dịch viên đa dạng để cung cấp các dịch vụ thông ngôn cao cấp, chính xác và phù hợp với các nhu cầu cụ thể của quý vị.

Các ngôn ngữ và thổ ngữ mà chúng tôi hỗ trợ

Dịch vụ thông dịch của chúng tôi cung cấp 120 ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau để phục vụ các cộng đồng NSW.

Lệ phí

Để có được thông tin về phí dịch vụ của cơ quan Đa Văn Hóa NSW, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Các phí được miễn

Trong các trường hợp đặc biệt, phí cho một số dịch vụ có thể được miễn – xin vui lòng tham khảo ‘Hướng Dẫn miễn đóng phí’ để có thêm thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi để thảo luận.

Tại sao nên chọn Dịch Vụ Ngôn Ngữ của cơ quan Đa Văn Hóa NSW?

An icon of a handshake in a circle.

Đối tác được tôn trọng và đáng tin cậy đối của các cộng đồng đa văn hóa trên khắp NSW

Icon of a path with and arrow across it to show a point.

Các quy trình được đơn giản hóa và có hỗ trợ kỹ thuật số giúp cho việc tương tác với chúng tôi trở nên nhanh chóng và dễ dàng

an icon of three individuals in a group to signify a community.

Với tư cách một cơ quan NSW, quý vị có thể yên tâm chúng tôi có tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật dữ liệu cao nhất

An icon showing a translation.

Các chuyên gia thông dịch pháp luật và y tế

Tư vấn miễn phí về cách tốt nhất để tương tác với các cộng đồng đa văn hóa của quý vị

Danh sách cách ngôn ngữ và thổ ngữ chúng tôi có khả năng thông dịch và biên dịch:

Trên cùng
Tiếng Aceh/Acehnese Tiếng Fanti  Tiếng Mende
Tiếng Akan (Twi)  Tiếng Fiji Hindi (Fijian Hindustani) Tiếng Nepal 
Tiếng Anbani  Tiếng Fiji  Tiếng Na Uy 
Tiếng Amharic  Tiếng Phi Luật Tân(Tagalog) Tiếng Pashto 
Tiếng Anuak  Tiếng Phần Lan  Tiếng Ba Tư (Farsi) 
Tiếng Ả Rập  Tiếng Pháp  Tiếng Anh Pidgin 
Tiếng Armani  Tiếng Fulfulde  Tiếng Ba Lan 
Tiếng A-si-si  Tiếng Ga  Tiếng Bồ Đào Nha 
Ngôn ngữ Auslan (Ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính ở Úc)  Tiếng Đức  Tiếng Pukapukan 
Tiếng Bengali/Bangla  Tiếng Hy Lạp Tiếng Pulaar
Tiếng Belarus Tiếng Gujarati Tiếng Punjabi
Tiếng Bosnia Tiếng Hassaniyya  Tiếng Rohingya
Tiếng Bungari Tiếng Hazaragi  Tiếng Rumani
Tiếng Miến Điện Tiếng Do Thái Tiếng Nga
Tiếng Chaldean Tiếng Hin-ddi Tiếng S'gaw Karen
Tiếng Cebuano Tiếng Hindustani Tiếng Samoan
Tiếng Chin-Falam  Tiếng Hungari Tiếng Serbia
Tiếng Chin-Hakka Tiếng Ilonggo Tiếng Sierra Leone
Tiếng Chin-Khumi Tiếng Indo Tiếng Sinhalese
Tiếng Chin-Mara Tiếng Ý  Tiếng Slovak
Tiếng Chin-Matu  Tiếng Nhật  Tiếng Slovene 
Tiếng Chin-Mizo  Tiếng Kannada  Tiếng Nam Azerbaijani 
Tiếng Chin-Muun (Mindat) Tiếng Campuchia  Tiếng Tây Ban Nha 
Tiếng Chin-Tedim  Tiếng Kinyarwanda  Tiếng Ả Rập Sudan
Tiếng Chin-Zotung Tiếng Kirundi (Rundi, Urund)  Tiếng Swahili (Kiswahili)
Tiếng Trung Hoa  Tiếng Đại Hàn  Tiếng Ta-min 
Tiếng Trung Hoa - Quảng Đông  Tiếng Krio  Tiếng Temne 
Tiếng Trung Hoa - Chiu Chow Tiếng Kurd Tiếng Thái 
Tiếng Trung Hoa - Fuzhou  Tiếng Kurd (Kurmanji)  Tiếng Tây Tạng
Tiếng Trung Hoa - Hakka Tiếng Kurd(Sorani)  Tiếng Tigrinya 
Tiếng Trung Hoa - Phúc Kiến Tiếng Nam Kurd (Feyli) Tiếng Tok Pisin (Pidgin Png)
Tiếng Trung Hoa - Quan Thoại Tiếng Lào Tiếng Tongan 
Tiếng Trung Hoa - Min Nan Tiếng Lingala  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ 
Tiếng Trung Hoa - Thượng Hải Tiếng Macedonia  Tiếng Twi 
Tiếng Cooks Islands Maori  Tiếng Madi  Tiếng Ukraina 
Tiếng Croatia  Tiếng Mã Lai  Tiếng Urdu
Tiếng Tiệp Khắc  Tiếng Malayalam  Tiếng Việt Nam 
Tiếng Dari  Tiếng Maltese  Tiếng Anh Pidgin của Tây Phi 
Tiếng Dinka  Tiếng Mauriti Creole  Tiếng Zo (Zomi) 
Tiếng Estonia Tiếng Mông Cổ 
Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:23 am