Multicultural Link

Tin tức, tài trợ, sự kiện và nhiều hơn nữa

Sự đa dạng văn hoá tuyệt vời của tiểu bang của chúng ta mang đến vô số câu chuyện, sự kiện và cơ hội để chúng ta chia sẻ.

Quí vị có thể nắm nhiều thông tin, chia sẻ những câu chuyện của mình và cùng chúng tôi tôn vinh những người khác và kết nối qua mạng xã hội và bản tin hàng tháng của chúng tôi – Multicultural Link.

Multicultural Link chia sẻ tin tức, các sáng kiến, sự kiện và lễ hội của cộng đồng, học bổng, cung cấp tài trợ, đào tạo, việc làm và nhiều cơ hội khác.

Tất cả các tin vui, các sáng kiến, sự kiện và lễ hội của cộng đồng cung cấp cho quí vị hàng tháng.

Chúng tôi mong muốn chia sẻ tấm thảm thêu đầy những câu chuyện có tin vui từ những người như quí vị và cộng đồng của quí vị trên khắp mạng lưới người đăng ký rộng lớn của chúng tôi.

Hãy chia sẻ sáng kiến hoặc câu chuyện của quí vị trên mạng lưới của chúng tôi ở đây.

Hạn nạp bài viết là ngày 10 hàng tháng (hoặc ngày làm việc tiếp theo) để phân phối vào mỗi cuối tháng. Chúng tôi có toàn quyền quyết định bài viết cho vào bản tin.

Hãy giữ kết nối:

Đăng ký ở đây để được nhận bản tin Multicultural Link

 

Để nhận được tất cả cập nhật đa văn hoá mới nhất trong nguồn cấp dữ liệu xã hội yêu thích của quí vị bằng cách theo dõi chúng tôi:

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

 

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:23 am