Các Giải thưởng

Các Sự kiện và Giải thưởng Đa văn hóa

Tôn vinh sự đa dạng về văn hóa thông qua các Sự kiện và Giải thưởng Đa văn hóa của chúng tôi.

 

 

 • Ai đủ điều kiện nhận giải thưởng hoặc huy chương đa văn hóa?

  Mỗi hạng mục giải thưởng và huy chương đều có tiêu chí về điều kiện cụ thể của riêng nó. Xin đảm bảo rằng quý vị đã đọc qua các tiêu chí và chọn hạng mục phù hợp nhất cho đề cử của mình.

  Làm cách nào để tôi gửi đề cử cho một giải thưởng hoặc huy chương đa văn hóa?

  Cơ quan Đa Văn Hóa NSW tổ chức chương trình giải thưởng trên AwardForce, tại đây. Quý vị sẽ cần phải đăng ký một tài khoản với AwardForce để nộp đề cử.

  Tôi có thể nộp bao nhiêu đề cử cho giải thưởng hoặc huy chương đa văn hóa?

  Không có giới hạn về số lượng đề cử mà quý vị có thể đưa ra. Hãy nộp đề cử qua AwardForce và đảm bảo rằng quý vị trả lời mọi câu hỏi trong hạng mục quý vị đang đề cử.

  Nếu tôi đã nộp một đề cử vào năm trước, tôi có phải nộp lại cho năm nay không?

  Có. Quý vị phải nộp một đề cử mới cho mỗi năm với thông tin được cập nhật.

  Cơ quan quyết định việc chọn người nhận giải thưởng và huy chương đa văn hóa như thế nào?

  Một ban giám khảo độc lập sẽ xem xét tất cả các đề cử và điểm số dựa theo các tiêu chí lựa chọn trong hạng mục.

Cập nhật mới nhất: 23 April 2023 | 2:27 pm

Tin mới nhất