Thông tin về chúng tôi

Tính chất đa dạng của chúng ta mang lại các sức mạnh vô tận

Tiểu bang NSW có một lịch sử đáng tự hào về sự đa dạng văn hóa. Chúng tôi nhận thấy sự đa dạng này là lợi thế kinh tế và xã hội. Sự đa dạng xây dựng được một xã hội hòa nhập, mở rộng kinh tế và nguồn nhân tài, tăng năng suất và khuyến khích sự đổi mới. Bản chất đa dạng của người dân chúng ta mang lại các sức mạnh vô tận.

Có hơn 2.3 triệu người (2,362,364) ở tiểu bang NSW (29.3 phần trăm của dân số chúng ta) được sinh trưởng ở hơn 300 (312) quốc gia khác. 50.3 phần trăm cư dân NSW có ít nhất là cha hoặc mẹ sinh trưởng ở ngoại quốc. Chúng ta có trên 250 tổ tiên và nói hơn 280 ngôn ngữ ở nhà.

Căn cứ theo dữ liệu Điều Tra Dân Số năm 2021

NSW là tiểu bang Úc đầu tiên và chỉ là cơ quan cầm quyền thứ nhì trên thế giới có chứa đựng các nguyên tắc đa văn hoá trong pháp luật. Điều quan trọng là quan điểm và mối quan tâm của mọi người được lắng nghe trong các quá trình ra quyết định của chính phủ, và mọi người đều có được khả năng bình đẳng tiếp cận các dịch vụ của chính phủ.

Mục tiêu của chúng tôi là mang cơ hội đến cho mọi người thuộc tất cả các thành phần được tham gia đầy đủ vào hệ thống xã hội, kinh tế và chính trị, biết rằng điều này làm NSW thêm phong phú toàn bộ.

Gắn kết và hòa hợp xã hội là cần thiết đối với một cộng đồng NSW thịnh vượng. Các tổ chức cộng đồng là huyết mạch của các cộng đồng đa dạng về mặt văn hóa trên khắp tiểu bang tuyệt vời này của chúng ta. Cơ quan Đa Văn Hóa NSW kết nối và đoàn kết mọi người, phát triển dựa trên sức mạnh của người dân và khả năng phát triển trong các cộng đồng và trên khắp các lĩnh vực.

Chúng tôi có thể giúp quí vị và cộng đồng của quí vị thông qua:

  • các dịch vụ kết nối – chúng tôi hợp tác với nhiều tổ chức và cá nhân thuộc các cộng đồng văn hóa đa dạng trên khắp nước Úc.
  • các dịch vụ thông ngôn và biên dịch đảm bảo các thông điệp của quí vị được thông hiểu trong khắp cộng đồng bằng hơn 100 ngôn ngữ 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần.
  • hỗ trợ các sáng kiến liên văn hoá và liên tín ngưỡng có phát huy và thông hiểu sự đang dạng trong văn hoá và tôn giáo, và sự hoà hợp xã hội.
  • hỗ trợ các sáng kiến có đáp ứng các vấn đề trong cộng đồng qua Chương Trình Gắn Kết Khu Vực (Regional Engagement Program) của chúng tôi.
  • tài trợ cho các sự kiện, dự án và hoạt động cộng đồng có khuyến khích tham gia cộng đồng, xây dựng sự hòa hợp cộng đồng và gắn kết xã hội.
  • học bổng để luyện thành thông dịch viên hoặc biên dịch viên.
  • các sự kiện – hàng năm chúng tôi ăn mừng và ghi nhận đóng góp quan trọng của các cộng đồng đa dạng về mặt văn hoá bằng cách tổ chức các sự kiện và giải thưởng bao gồm Bữa Ăn Tối Hòa Hợp của Thủ Hiến (Premier’s Harmony Dinner), các huy chương cộng đồng đa văn hóa, giải thưởng truyền thông và danh sách danh dự.

Liên hệ tiếp xúc với chúng tôi:

Để có thêm thông tin về các dịch vụ, chương trình và sáng kiến của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc qua số (02) 8255 6767.

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:24 am

Bạn cũng có thể quan tâm đến...