Định cư tại NSW

NSW có một lịch sử đáng tự hào về việc chào đón và giúp định cư những người xuất thân là tị nạn và có xuất thân giống người tị nạn, kể từ thời bùng nổ di cư sau chiến tranh. Trong suốt giai đoạn này, cho đến thời gian gần đây, Úc đã chào đón những người tị nạn từ Đông Âu, Nam Tư cũ, Nam và Trung Mỹ, Đông Dương, Châu Phi, Châu Á, Trung Á và Trung Đông. Các quốc gia có nguồn tị nạn đã thay đổi, và điều này phản ánh hoàn cảnh toàn cầu luôn thay đổi như Chiến tranh Việt Nam vào thập niên 1970, Chiến tranh vùng Vịnh thứ nhất và Chiến tranh Balkan vào thập niên 1990, xung đột ở Châu Phi, Châu Á và Trung Đông và Afghanistan trong suốt những thập niên 1990, 2000 và 2010. Gần đây nữa, nhiều người dân đã chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria, Iraq, Afghanistan và Ukraine. Nhiều người trong số này đã xem NSW là quê hương của họ.

NSW đánh giá cao những người xuất thân từ tị nạn và những người có xuất thân giống người tị nạn và xem họ như là một phần của sự di cư có tính lịch sử, hiện tại và tương lai của nước Úc. Chúng tôi công nhận rằng một dân số đa dạng là tài sản về mặt kinh tế và xã hội. Sự đa dạng xây dựng nên một xã hội hòa nhập, mở rộng kinh tế và nguồn nhân tài, tăng năng suất và khuyến khích sự đổi mới.

Vai trò của ba cấp chính phủ

Chính phủ Liên bang có chính sách chủ yếu và có trách nhiệm điều hành các hoạt động dành cho việc định cư. Điều này bao gồm đánh giá và cấp thị thực bảo vệ và quản lý định hướng và hỗ trợ khi đến. Chính phủ NSW có trách nhiệm đảm bảo rằng các dịch vụ dành cho người tị nạn là có thể tiếp cận, công bằng và đáp ứng nhu cầu của người tị nạn.

Chính phủ địa phương điều phối cộng đồng, dịch vụ và các ban ngành ở cấp địa phương để chuẩn bị, tiếp đón và hỗ trợ những người tị nạn mới đến.

Vai trò của cơ quan Đa Văn Hóa NSW

Cơ quan Đa Văn Hóa NSW là cơ quan lãnh đạo việc đáp ứng về vấn đề định cư của Chính phủ NSW. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Tổng Điều Phối Viên cho việc Định cư của NSW, và tất cả các cấp chính phủ, các nhà lãnh đạo và thành viên cộng đồng, các cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ, các tổ chức phi chính phủ và bộ phận tư nhân để đảm bảo các nguồn lực và dịch vụ được điều phối tốt và phù hợp.

Cập nhật mới nhất: 28 April 2023 | 7:35 am