Các Nghề Nghiệp tại cơ quan Đa Văn Hóa NSW (Multicultural NSW)

Tại sao tham gia với chúng tôi

Tại cơ quan Đa Văn Hóa NSW, quý vị sẽ trợ giúp chúng tôi trong việc kết nối và đoàn kết mọi người với nhau để phát triển các cộng đồng kiên cường và thân thiện. Quý vị sẽ hỗ trợ NSW để tiểu bang này trở thành nơi có xã hội đa văn hóa thành công nhất trên thế giới.

Công việc của chúng tôi có tính quan trọng. Chúng tôi cung cấp một loạt các cơ hội về nghề nghiệp xứng đáng mà cho phép chúng tôi thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo cũng như sự hòa hợp về mặt xã hội.

Tìm hiểu thêm

Đội ngũ nhân viên tại cơ quan Đa Văn Hóa NSW

Chúng tôi là một đội ngũ gồm các cá nhân thông minh và có năng lực, với sự đam mê để phát huy tối đa các lợi ích của tính đa dạng văn hóa để Tiểu bang được phát triển thịnh vượng.

Chúng tôi nỗ lực xây dựng và duy trì một xã hội đa văn hóa mang tính hòa bình, nơi mọi người gắn bó và có cơ hội đóng góp và tham gia vào cộng đồng.

Nếu quý vị muốn làm việc với một đội ngũ có tư duy cầu tiến, những người đang xây dựng trên thế mạnh của cư dân bằng kiến thức đương đại, kinh nghiệm thực tiễn của cuộc sống, và thực hành sáng tạo, thì đây là nơi dành cho quý vị.

 

Cập nhật mới nhất: 23 April 2023 | 2:38 pm