Các Chương Trình Tài Trợ của cơ quan Đa Văn Hóa NSW (Multicultural NSW)

Chúng tôi đầu tư vào các sáng kiến mà thúc đẩy sự hòa hợp cộng đồng, tôn vinh tính đa dạng về văn hóa và xây dựng các cộng đồng gắn kết về mặt xã hội.

Một cộng đồng càng được kết nối thì càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với nghịch cảnh. Chúng tôi muốn giúp các cộng đồng địa phương kết nối và phát triển mạnh. Cơ quan Đa Văn Hóa NSW cung cấp một loạt các khoản tài trợ để trợ giúp các chương trình và hoạt động nhằm thúc đẩy sự sôi động của NSW và tôn vinh các cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Các chương trình tài trợ của chúng tôi trao quyền cho các cộng đồng trên khắp NSW để cung cấp:
• các lễ hội và sự kiện xây dựng sự gắn kết xã hội và sự hòa hợp cho cộng đồng
• các dự án cộng đồng cấp cơ sở mà sẽ ảnh hưởng lâu dài đối với cộng đồng
• các hoạt động cứu trợ khẩn cấp do cộng đồng định hướng.

Các khoản Tài trợ cho Sự kiện và Lễ hội

Chương trình về các Khoản Tài trợ cho Sự kiện và Lễ hội cung cấp sự đầu tư trong cộng đồng và nhắm vào việc xây dựng sự gắn kết xã hội bằng cách hỗ trợ các lễ hội và sự kiện đa văn hóa trên khắp NSW.

Chương trình tìm các cách tài trợ cho những lễ hội và sự kiện có sự tham gia của nhiều cộng đồng, thúc đẩy sự hòa hợp cộng đồng và tôn vinh sự đa dạng về văn hóa mà được xem là một phần quý giá trong bản sắc và cách sống của chúng ta.

Vào năm 2021/22, hơn 110 lễ hội và sự kiện đã được hỗ trợ từ quỹ tài trợ của cơ quan Đa Văn Hóa NSW.

Tìm hiểu thêm >

Cập nhật mới nhất: 25 April 2023 | 7:36 pm