Cộng đồng đa văn hóa của chúng ta

NSW là một trong những tiểu bang có nền văn hóa đa dạng nhất trên thế giới. Hơn hai triệu công dân của chúng tôi được sinh ra ở ngoại quốc và cư dân chúng ta đến từ hơn 300 nền văn hóa, nói hơn 280 ngôn ngữ và thực hành 148 tôn giáo.

Chúng ta tự hào về dân số đa dạng, vững mạnh và tôn vinh những khác biệt độc đáo đã tạo nên tấm thảm phong phú cho nền văn hóa của NSW. Thông qua việc hiểu biết về các cộng đồng, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ được cải thiện, tận dụng tốt hơn các nguồn lực về văn hóa và ngôn ngữ của mình, có tính gắn kết và kiên cường hơn để đối phó với các thử thách.

Tháng Ba Đa Văn Hóa

Tháng Ba Đa Văn Hóa (Multicultural March) là một sáng kiến của Chính phủ Tiểu bang NSW nhằm thúc đẩy sự hòa hợp của cộng đồng ở một trong số các tiểu bang có nền văn hóa đa dạng nhất trên thế giới. Tuần lễ Hòa Hợp (Harmony Week) là một lễ hội quốc gia để tôn vinh sự đa dạng về mặt văn hóa của nước Úc. Lễ hội này giúp mọi người hiểu biết về sự hòa nhập, tôn trọng và cảm nhận mình là một thành viên thuộc cộng đồng. Tuần lễ Hòa Hợp được tổ chức từ 20 – 26 tháng Ba.

Cập nhật mới nhất: 5 May 2023 | 3:33 pm