تاثیر ما زمانی قدرتمند است که به عنوان یک جامعه با هم کار کنیم

پروگرام مشارکت ساحوی ما (REP) تمام ایالت NSW را بر اساس جوامع مختلف مکان در مناطق شهری و ساحوی NSW تحت پوشش قرار می دهد. هدف این پروگرام ایجاد روابط گسترده و قوی با جوامع و بین جوامع در سرتاسر ایالت است.

ما اهمیت ارتباط و درک نیازهای جامعه خود را درک می کنیم. ما می خواهیم تعامل خود را با جوامع جدید و در حال ظهور، جوانان، جوامع ملل اول و کل جامعه در سرتاسر ایالت گسترش دهیم.

ما یک پروگرامی را توسعه داده ایم که همکاری بهبود یافته را ارتقا داده، ایجاد هماهنگی در جامعه و ارتقای انسجام اجتماعی است. مسائلی که در مورد آنها می شنویم و احساساتی که جمع آوری می کنیم، پالیسی و استراتجی دولت NSW را در رابطه با تنوع فرهنگی، انسجام اجتماعی و توسعه متداوم جوامع ما آگاه می کند.

همین حالا ثبت نام کنید

نماینده داشته باشید

راه های مختلفی برای مشارکت در (REP) پروگرام مشارکت ساحوی Multicultural NSW وجود دارد:

  1. تور شنیداری ساحوی
  2. شبکه های اجتماعی ساحوی (RCNs)
  3. نشست های مشترک ساحوی
  4. میزگردهای موضوعی
  5. جلسات ظرفیت سازی
  6. مشارکت دیجیتال
  7. نشست سالانه ساحوی

در مورد پیشنهادات مشارکت بیشتر بدانید

آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:35 ب.ظ