طرح کمک خرج لسان جامعه (CLAS)

آیا شما یک کارمند دولتی هستید که می توانید به لسان دیگری صحبت کنید یا کسی را در سازمان خود می شناسید که به بیش از یک لسان مهارت دارد؟

طرح کمک هزینه لسان جامعه، که به عنوان CLAS شناخته می شود، مهارت های زبانی کارکنانی را شناسایی می کند که می توانند کمک لسانی در جا، در محل کار ارائه دهند.

CLAS کمک هزینه ای است که به کارمندان واجد شرایط دولت NSW پرداخت می شود که دارای سطح ابتدایی مهارت در لسان غیر از انگلیسی هستند و در مکان هایی کار می کنند که می توان از زبان آنها برای کمک به مشتریان استفاده کرد.

این طرح به دولت NSW کمک می کند تا به مشتریان خود کمک لسانی کارآمد و مؤثری را ارائه دهد.

کارمندان علاقه مند باید توسط اداره یا مؤسسه خود برای CLAS معرفی شوند.

کارمندان برای تعیین مهارت خود برای دریافت کمک هزینه لسان باید در یک امتحان شرکت کنند. این امتحان ها هر سه ماه یکبار توسط NAATI برگزار می شود.

برای گرفتن هر گونه معلومات لطفاً با هماهنگ کننده CLAS خدمات ترجمه در Multicultural NSW تماس بگیرید.

 • CLAS کمک خرجی است که به کارمندان واجد شرایط دولت NSW پرداخت می شود که دارای سطح ابتدایی مهارت در لسانی غیر از انگلیسی هستند و در مکان هایی کار می کنند که می توان از لسان آنها برای کمک به مشتریان استفاده کرد.

  کارمندان واجد شرایط باید به عنوان دستیار زبان در نظر گرفته شوند، نه به غنوان ترجمان حضوری یا نوشتاری/کتبی که کاملاً واجد شرایط اند.

  CLAS از مهارت های لسانی کارمندان برای ارائه کمک های ترجمه در محل، برای مسائل ساده استفاده می کند. برخی از نمونه کمک ها عبارتند از دادن جواب به سوالات مشتری، ارائه راهنمایی به اداره دیگر یا تعیین نوبت ملاقات.

  کارمندان واجد شرایطی که برای CLAS انتخاب می شوند می توانند از مهارت های لسانی خود به عنوان بخشی از وظایف معمول خود یا علاوه بر نقش عادی خود، بر اساس نیاز استفاده کنند.
  کارمندان موفق توسط اداره یا مؤسسه استخدام کننده معاش دریافت می کنند.

 • کارمندان تمام وقت، نیمه وقت، دائمی و موقت که توسط مؤسسه خود معرفی شده اند، واجد شرایط CLAS هستند.

  کارمندان انتخاب شده با داشتن صلاحیت های موجود NAATI خود، می توانند برای CLAS واجد شرایط شوند. این شامل:

  • داشتن اعتبارنامه رسمی در سطح ترجمان حضوری یا بالاتر
  • اعتبار به رسمیت شناخته شده NAATI.

  یا بصورت دیگر، کارمندانی که مهارت های لسانی دارند می توانند امتحان Multicultural NSW را که توسط NAATI هر سه ماه یکبار برگزار می شود، انجام بدهند.

 • Multicultural NSW اداره ناتی ( NAATI ) را برای گرفتن امتحان مهارت لسان برای تأیید واجد شرایط بودن CLAS، بکار گماشته است.

  NAATI مرجع ملی ذی صلاحی است که مسئول حفظ یک سیستم تضمین کیفیت اعتبار برای دستیاران دو لسانه، ترجمان های حضوری و ترجمان های نوشتاری/کتبی است.

  یک سیستم اعتبارسنجی برای بیش از ۲۰۰ لسان دارد و از یک سیستم گسترده امتحان و ارزیابی حمایت می کند.

  NAATI مسئول برنامه ریزی امتحان Multicultural NSW، است که ممتحن تهیه می کند و با کارمند و کارفرما ارتباط برقرار میکند.

 • مصارف مختلف و کمک خرج های مربوط به کار، مانند CLAS، سالانه تعدیل می شوند.

  کمک خرج CLAS توسط اداره یا مؤسسه ای که در آن کار می کنید پرداخت می شود.

  برای مثال، کمک خرج CLAS در بخشنامه C۲۰۱۹-۲۳ اداره صدر اعظم ایالت و کابینه تهیه و مطرح شده است. این معاش برای سطح پایین آن ۱۴۴۸ دلار در سال و معاش سطح بالاتر آن ۲۱۷۷ دلار در سال بود.

  تیم منابع انسانی اداره یا مؤسسه شما باید بتواند در مورد نرخ های فعلی به شما معلومات بیشتری بدهد.

 • کارمندان علاقه مند باید توسط مؤسسه خود برای CLAS کاندید شوند.

  کارمندانی که مایلند در آزمون CLAS (که توسط NAATI انجام می شود) شرکت کنند، باید با مسئول تماس CLAS مؤسسه خود تماس بگیرند. اگر نمی دانید آن شخص کیست، Multicultural NSW پیشنهاد می کند با تیم منابع انسانی خود تماس بگیرید.

 • مصرف امتحان برای هر داوطلب، برای هر لسان است و توسط اداره یا مؤسسه قابل پرداخت است.

 • ۱. متقاضیان باید توسط مدیر خود تایید شوند.

  ۲. فرم کاندیدایی CLAS را تکمیل کنید و آن را به هماهنگ کننده CLAS در Multicultural NSW ارسال کنید.

  ۳. Multicultural NSW لینک NAATI را برای ثبت نام در امتحان ها برای متقاضیان ارسال می کند.

  ۴. این امتحان هرسه ماه یکبار انجام می شود. زمانی که NAATI تاریخ امتحان را تایید کرد، متقاضیان باید آماده شرکت در امتحان باشند.

  ۵. متقاضیان باید به سایت NAATI مراجعه و مراحل ثبت نام را طی کنند هنگام ثبت نام، یک عکس دیجیتالی به اندازه عکس پاسپورت و یک کاپی سند شناسایی عکس دار باید در وب سایت NAATI آپلود شود.

  ۶. در ثبت نام باید توجه داشت که Multicultural NSW اسپانسر و مسئول تقاضا نامه است. جزئیات با لینک ثبت نام NAATI ارائه خواهد شد.

  ۷. NAATI به Multicultural NSW صورت حساب خواهد داد.

  ۸. Multicultural NSW به مؤسسات صورت حساب خواهد داد

  ۹. Multicultural NSW شهادتنامه های CLAS را با امضای مدیر عمومی صادر خواهد کرد.

منابع و مآخذ

بالا
آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:35 ب.ظ