راهنمایی رایگان برای ترجمه

خدمات ترجمه سراسری دولت تضمین می‌کند که اطلاعیه‌های مهم دولت NSW ترجمه و به‌ موقع به جوامع متنوع فرهنگی و زبانیCALD) NSW) منتقل می‌شود. بودجه این پروگرام توسط دولت NSW تأمین می شود و برای مؤسسات دیگر NSW رایگان است.

اجزای کلیدی این پروگرام شامل موارد ذیل است:

  • تالیف یک کتاب راهنمای ارتباطات چندفرهنگی برای کمک به سازمان های دولتی NSW که به طور موثر با جوامع CALD ( متنوع فرهنگی و زبانی)‌ تعامل داشته باشند.
  • ترجمه نوشتاری پیام‌های مهم دولت NSW شامل متن و بخش های گرافیکی مانند انتشارات رسانه‌ها و کاشی‌های رسانه‌های اجتماعی. ترجمه های نوشتاری توسط ترجمان های حرفه ای معتبر NAATI انجام خواهد شد.
  • توزیع و پخش پیام به رسانه های زبانی و گروه های اجتماعی CALD (متنوع فرهنگی و زبانی).
  • راهنمایی به مؤسسات در مورد مؤثرترین استراتژی‌ها برای دسترسی به جوامع CALD (متنوع فرهنگی و زبانی) ، از جمله انتخاب لسان، حق تقدم راه یابی و مکان‌های جغرافیایی.

برای کسب معلومات بیشتر، لطفاً با ما تماس بگیرید

آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:35 ب.ظ