شرح پیشنهادات مشارکت

تور شنیداری

تکرار: سالانه
شرکت کنندگان: اعضای جامعه
نحوه اجراء: ترکیبی (آنلاین و حضوری)
هدف:

  • برای اطلاع رسانی از مسائل محلی و سیستماتیک

شبکه های اجتماعی ساحوی (9 قلم)

تکرار: هر سه ماه
شرکت کنندگان: اعضای جامعه و ارائه دهندگان خدمات که به طور رسمی منصوب شده اند
نحوه اجراء: ترکیبی

هدف:

  • برای مشوره دادن به دولت در مورد مسائلی مربوط به تنوع فرهنگی

انجمن های مشترک ساحوی

تکرار: هر دو-سال
شرکت کنندگان: اعضای جامعه و ارائه دهندگان خدمات
نحوه اجراء: آنلاین

هدف:

  • سهامداران را از سرتاسر NSW با هم متصل می کنند
  • برای تسهیل گفتگو، عملکرد چند فرهنگی خوب را به نمایش بگذارید، دانش و منابع را به اشتراک بگذارید.

میزگردهای مربوط به موضوع

تکرار: هر دو-سال
شرکت کنندگان: اعضای جامعه و ارائه دهندگان خدمات با تخصص موضوع
نحوه اجراء: آنلاین

هدف:

  • تسهیل بحث های تاثیرگذار در مورد مسائل سیستمی پیرامون تنوع فرهنگی

جلسات ظرفیت سازی

تکرار: هر دو-سال
شرکت کنندگان: جوامع جدید و در حال ظهور و متخصصان توسعه جامعه
نحوه اجراء: ترکیبی

هدف:

  • برای ارائه کارگاه های ظرفیت سازی در مورد حکمرانی، نوشتن کمک هزینه و مدیریت ذینفعان

مشارکت دیجیتال

تکرار: متداوم
شرکت کنندگان: اعضای جامعه و ارائه دهندگان خدمات
نحوه اجراء: آنلاین

هدف:

  • برای به اشتراک گذاشتن منابع و نمایش داستان ها و اقدامات خوب از سراسر مناطق.

نشست سالانه

تکرار: سالانه
شرکت کنندگان: اعضای جامعه و ارائه دهندگان خدمات
نحوه اجراء: ترکیبی

هدف:

  • برای ایجاد فرصت های شبکه، ظرفیت سازی و به اشتراک گذاری معلومات و منابع
آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:35 ب.ظ