Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi ở phía trong chính phủ và bên cạnh cộng đồng để tăng cao tác động, mức liên quan và sự tiếp cận của cơ quan Đa Văn Hóa NSW nhằm đưa dẫn Cơ Quan này tận dụng hết tiềm năng.

Đa dạng văn hóa là thực tế của chúng ta – mục tiêu của chúng tôi là một xã hội gắn kết mạnh hơn, nơi tất cả mọi người đều là thành viên và có cơ hội đóng góp và tham gia bằng tất cả khả năng tốt nhất của họ. Cùng nhau chúng ta sẽ thật sự mạnh mẽ hơn, vì thế tôi mong muốn được tiếp tục thực hiện những điều ưu tiên của chúng ta để đạt tương lại tươi sáng này qua Kế Hoạch Chiến Lược 2021-25.

Joseph La Posta
Giám Đốc Điều Hành

 

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:23 am