Thông Điệp của Giám Đốc Điều Hành

Thông điệp của Giám Đốc Điều Hành

Hơn 40 năm qua, cơ quan Đa Văn Hóa NSW đã công khai phát biểu ủng hộ các cộng đồng đa dạng của tiểu bang, đương đầu với thử thách và lên tiếng nói thay cho tất cả mọi người trong xã hội của chúng ta. Chúng tôi là trung tâm xuất sắc của tiểu bang này về chính sách và chiến đấu cho đa văn hoá và mang đến cho người dân NSW các lợi ích hữu hình và lâu dài là niềm vinh dự của chúng tôi.

Chúng tôi vô cùng hãnh diện đã dẫn đầu khi là pháp quyền đầu tiên ở Úc áp dụng các nguyên tắc đa văn hóa như một chính sách của tiểu bang. Các nguyên tắc này đã tạo nền tảng cho sự thành công của chúng tôi.

Ban Dịch Vụ Ngôn Ngữ của chúng tôi kết nối mọi người và giúp vượt qua các trở ngại ngôn ngữ để đảm bảo mọi người có thể truy cập thông tin quan trọng và truyền đạt nhu cầu của họ. Các thông ngôn và biên dịch viên chuyên nghiệp của chúng tôi làm việc bằng hơn 100 ngôn ngữ, giúp trong việc xây dựng sự gắn kết và hiểu biết xã hội.

Đặc ân lớn lao và trách nhiệm của tôi là xây dựng thêm dựa trên thành công nổi bật trong quá khứ, để bảo đảm cơ quan Đa Văn Hóa NSW vẫn là một cơ quan mà các cộng đồng của chúng ta và toàn thể thế giới tôn trọng.

Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi ở phía trong chính phủ và bên cạnh cộng đồng để tăng cao tác động, mức liên quan và sự tiếp cận của cơ quan Đa Văn Hóa NSW nhằm đưa dẫn Cơ Quan này tận dụng hết tiềm năng.

Đa dạng văn hóa là thực tế của chúng ta – mục tiêu của chúng tôi là một xã hội gắn kết mạnh hơn, nơi tất cả mọi người đều là thành viên và có cơ hội đóng góp và tham gia bằng tất cả khả năng tốt nhất của họ. Cùng nhau chúng ta sẽ thật sự mạnh mẽ hơn, vì thế tôi mong muốn được tiếp tục thực hiện những điều ưu tiên của chúng ta để đạt tương lại tươi sáng này qua Kế Hoạch Chiến Lược 2021-25.

Joseph La Posta
Giám Đốc Điều Hành

 

Cập nhật mới nhất: 18 January 2023 | 6:23 am