Khám phá những gì cơ quan Đa Văn Hóa NSW cung cấp

Cơ quan Đa Văn Hóa NSW khuyến khích nâng cao sự hòa hợp cộng đồng và gắn kết xã hội ở một trong những tiểu bang có nền văn hóa đa dạng nhất trên thế giới.

Tầm nhìn của chúng tôi là một NSW đa văn hóa hòa nhập, kết nối và gắn kết về mặt xã hội.

Các đối tác đáng tin cậy kết nối quý vị với các cộng đồng trên khắp NSW

Cơ quan Đa Văn Hóa NSW là một đối tác được tôn trọng và có uy tín đối với các cộng đồng đa văn hóa trên khắp NSW. Là một cơ quan đáng tin cậy của Chính Phủ NSW, tất cả chúng tôi đều hướng tới việc kết nối mọi người và mang lại trải nghiệm chất lượng, được hỗ trợ bởi công nghệ mới nhất. Với hơn 40 năm kinh nghiệm, chúng tôi hiểu biết sâu sắc về bối cảnh và sắc thái, đảm bảo truyền tải đúng thông điệp mọi lúc.

A group of people stood on a building's entrance steps
Stronger Together