پروگرام مشارکت ساحوی (REP) در 9 منطقه که ایالت NSW را پوشش می دهد فعالیت می کند، اینها عبارتند از:

مناطق سیدنی بزرگ:

  • سیدنی بزرگ (شرق و شمال)
  • سیدنی بزرگ (غرب و جنوب)

مناطق ساحوی NSW:

  • New England و شمال-غرب
  • Murray Lower Darling
  • Hunter و سواحل مرکزی
  • Illawarra و جنوب شرق NSW
  • NSW شمالی
  • NSW غربی
  • Riverina
آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:35 ب.ظ