سوالات متداول

بالا
 • پروگرام مشارکت ساحوی (REP) یک رویکرد استراتجیک چند وجهی برای مشارکت جامعه است. این شامل هفت پیشنهاد تعامل است که در 9 منطقه، کلانشهری و ساحوی، در دوران سال فعالیت می کنند. پروگرام REP پیشنهادات تعاملی متنوعی را ارائه خواهد کرد که تعامل پویا، هدفمند و فعال از نظر فناوری را با جوامع ساحوی تسهیل می کند.

 • پروگرام REP پس از بررسی عملکرد پروگرام شورای مشورتی ساحوی Multicultural NSW یا (RAC) تاسیس شد. این بررسی شامل مشاوره گسترده با سهامداران کلیدی ساحوی بود و از فعال‌سازی آنلاین شبکه‌ها در طول همه‌گیری کووید-19 درس‌هایی صورت گرفت.

 • REP یک پروگرام جامع است که شامل پیشنهادات مختلف تعامل در تمام دوران سال است. این پروگرام با تمرکز بر تقویت صدای جوامع، از طریق تعامل متمرکزتر، ایجاد شده است که منجر به گفتگوهای هدفمندتر می شود. این پروگرام بیشتر به نیازهای جوامع محلی رسیدگی می کند و مخاطبان وسیع تری را سهیم می سازند تا در نهایت بر مسائل محلی و سیاست های دولتی تأثیر بگذارند.

  پروگرام REP هفت پیشنهاد مشارکت را ارائه می دهد که در 9 منطقه در دسترس جوامع قرار گرفته است. هر پیشنهاد هدف خاصی دارد و با هدف هدایت مکالمات محلی ایجاد شده است.

  پروگرام REP فرصت‌های بیشتری را برای شنیده شدن و جاسازی کردن صدای جوامع در سیاست‌های دولتی از طریق ارائه پیشنهادهای مختلف «all in» فراهم می‌کند که شرکت‌کنندگان را تشویق می‌کند با همسالان خود ارتباط برقرار کنند و آموخته‌ها و فرصت‌ها را به اشتراک بگذارند.

 • پروگرام REP هدف دارد که:

  a. گسترش، تقویت و حفظ روابط مؤثر، گسترده و قوی با و بین جوامع در سرتاسر مناطق NSW.

  b. از طریق انواع پیشنهادات تعامل منطقه ای در دوران سال، تعامل پویا، هدفمند و فعال شده فناوری را تسهیل کند.

  c. از نمایندگی و مشارکت جامعه متنوع و فراگیر، از جمله جوامع جدید و در حال ظهور، جوانان، جوامع ملل اول، و رهبران جامعه فرهنگی اطمینان حاصل کند.

  d. کانالی برای بینش ها و تجربیات جامعه برای اطلاع رسانی پالیسی ها و استراتجی های دولت NSW در رابطه با تنوع فرهنگی فراهم کند.

  e. تسهیل همکاری میان اعضای جامعه ساحوی و ذینفعان برای حل مسائل و ترویج عملکرد چندفرهنگی خوب.

  f. حفظ کردن شبکه های فرا-فرهنگی، فرا-سکتوری و فرا-منطقه ای قوی با ظرفیت بسیج در مواقع ضروی.

 • پروگرام REP به تعداد 9 منطقه در سرتاسر NSW را در ترکیب خود خواهد داشت. دو منطقه در مناطق شهری کلانشهر سیدنی و هفت منطقه دیگر در مناطق ساحوی NSW خواهند بود.

  1. کلانشهر سیدنی (شرق و شمال)
  2. کلانشهر سیدنی (غرب و جنوب)
  3. Riverina
  4. Murray-Lower Darling
  5. Hunter- Central Coast
  6. Illawarra – جنوب-شرق NSW
  7. NSW غربی
  8. NSW شمالی
  9. New England و Northwest NSW
 • از هر عضو فعال و رهبر جامعه دعوت می شود تا در REP ثبت نام و شرکت کنند. به حیث یک شرکت کننده در REP به شما امکان می دهد به پیشنهادات “all in” مانند انجمن مشترک ساحوی، اجلاس سالانه ساحوی و سکوی دیجیتال آنلاین دسترسی داشته باشید و در آنها شرکت کنید.

  برای عضویت در شبکه REP لطفا فرمه ثبت نام را تکمیل نمایید.

 • RCN ها در سرتاسر مناطق متشکل از پانزده عضو جامعه خواهند بود که به طور رسمی توسط وزیر چندفرهنگی منصوب تقرر خواهند یافت.

 • به عنوان یک راهنما، RCN ها از شرکت کنندگانی تشکیل می شود که گروپ های زیر را نمایندگی می کنند:

  • رهبران / اعضای فعال جامعه از جوامع مختلف، از جمله اعضای جوامع جدید و در حال ظهور
  • سازمان های اجتماعی
  • رهبران مذهبی و عقیدتی
  • افراد جوان (18 تا 24 سال)
  • اشخاص معیوب
  • جامعه بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس
  • اشخاص دارای تنوع جنسی و جنستی (LGBTIQ)
 • پروگرام REP تمرکز زیادی بر توانمندسازی نمایندگان جوانان (اشخاص جوان بین 18 تا 24 سال) دارد و فرصت‌هایی را برای افراد فراهم می‌کند تا در جلسات، انجمن‌ها و بحث‌ها به طور مشترک ریاست کنند. صدای جوانان محور اصلی این پروگرام خواهد بود.

  اشخاص جوان تشویق می شوند که ثبت نام کنند و مشارکت کنند.

 • به عنوان یک نمای کلی، این پروگرام به نمایندگان داوطلبانه برای مشارکت آنها بازپرداخت می کند و پرداخت ها مطابق با ساختار پاداش هیئت مدیره و کمیته PSC خواهد بود. اعضای هیئت مشورتی و قهرمانان REP نیز به عنوان رئیس مشترک حقوق دریافت خواهند کرد و همچنین برای هزینه های سفر و غذا غرامت دریافت خواهند کرد. کسانی که به عنوان کارمند معاش دار به REP می پیوندند، معاش دریافت نخواهند کرد.

آخرین باری که این صفحه تازه شده است: 24 می 2023 | 7:35 ب.ظ