Tiếng Việt / Vietnamese

Vài nét về Cơ quan Đa văn hóa NSW

Cơ quan Đa văn hóa NSW (Multicultural NSW) thúc đẩy sự hòa hợp cộng đồng và liên kết xã hội tại một trong những quốc gia có nền văn hóa đa dạng nhất thế giới. Chúng ta đến đây từ hơn 245 quốc gia, nói 215 ngôn ngữ và thổ ngữ, và theo 125 niềm tin tôn giáo khác nhau.

Viễn kiến của chúng tôi là làm cho Tiểu bang NSW mạnh mẽ hơn: thịnh vượng về kinh tế, văn hóa và xã hội thông qua nền văn hóa đa dạng.

Chúng tôi được thúc đẩy bởi ba nguyên tắc chính:

1.  Liên kết với tất cả các thành phần trong xã hội và phá vỡ các chướng ngại vật làm trở ngại sự tham gia

2.  Tạo cơ hội sử dụng công bằng các dịch vụ và chương trình

3.  Làm giàu năng lực xã hội và kinh tế thông qua nền văn hóa đa dạng là vốn quý của tiểu bang chúng ta.

Chúng tôi là cơ quan chủ trì trong việc thực hiện các chính sách và khuôn khổ lập pháp để hỗ trợ các nguyên tắc đa văn hóa tại Tiểu bang NSW.

Cơ quan Đa văn hóa NSW có thể giúp quý vị và cộng đồng của mình qua việc:

 •   cung cấp các khoản tài trợ cho các sự kiện, sinh hoạt và dự án cộng đồng thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, xây dựng sự hòa hợp cộng đồng và liên kết xã hội
 •   hỗ trợ các sáng kiến đáp ​​ứng các vấn đề của cộng đồng, thông qua mạng lưới Hội đồng Tư vấn Khu vực
 •   hỗ trợ các sáng kiến ​​liên văn hóa và liên tôn giáo có sự thúc đẩy và am hiểu sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo và sự hòa hợp xã hội.

 Chương trình Tài trợ của chúng tôi có bốn loại tài trợ:

 •   Tài trợ Đoàn kết (Unity Grants) - tài trợ lên đến $5.000 và $30.000
 •   Tài trợ Liên hoan (Celebration Grants) - tài trợ lên đến $1.000 và $5.000
 •   Tài trợ Hỗ trợ (Support Grants) - tài trợ lên đến $10.000 mỗi năm và $500 cho cá nhân
 •   Cộng tác (Partnerships) - tài trợ từ $10.000 đến $150.000.

Nhân viên Cơ quan Đa văn hóa NSW rất vui lòng trả lời các thắc mắc của quý vị. Hãy liên hệ với Nhân viên Tài trợ (Grants Officer) của chúng tôi qua số (02) 8255 6779.

Cơ quan Đa văn hóa NSW cung cấp dịch vụ thông dịch và phiên dịch chuyên nghiệp, hiệu quả và có chất lượng cao. Các thông dịch viên được chứng nhận đầy đủ của chúng tôi nói trên 100 ngôn ngữ và dịch vụ phiên dịch của chúng tôi có tại trên 100 trung tâm Service NSW tại Tiểu bang NSW.

Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin gọi số 1300 651 500 trong giờ làm việc (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều) hoặc gởi email tới languageservices@multicultural.nsw.gov.au

Cơ quan Đa văn hóa NSW cũng cung cấp việc theo dõi báo chí đa văn hóa. MediaLink khiến các bài báo bằng tiếng nước ngoài trên báo chí đa văn hóa có được bằng tiếng Anh thông qua các báo cáo của MediaLink. MediaLink dùng một hệ thống tùy chỉnh khiến quý vị có thể tìm kiếm dựa trên ngôn ngữ, báo chí, ngày xuất bản và các từ khóa.

Để giúp quý vị tới được đúng đối tượng, Cơ quan Đa văn hóa NSW duy trì một cơ sở dữ liệu rất đầy đủ về các tổ chức và cá nhân từ các cộng đồng văn hóa đa dạng trên khắp nước Úc. Để giúp các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, các tổ chức cộng đồng và cá nhân tới được các đối tượng này, Cơ quan Đa văn hóa NSW điều hành dịch vụ EmailLink. Chỉ với một số vốn đầu tư nhỏ, các email sẽ được gửi trực tiếp tới quý vị.

Để chào mừng và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các cộng đồng văn hóa đa dạng, chúng tôi tổ chức một số sự kiện và giải thưởng bao gồm:

 •      Dạ tiệc Hòa hợp của Thủ hiến (Premier’s Harmony Dinner)
 •      Huy chương Cộng đồng Đa văn hóa của Thủ hiến (Premier’s Multicultural Community Medals)
 •      Giải thưởng Truyền thông Đa văn hóa của Thủ hiến (Premier’s Multicultural Media Awards)
 •      Giải thưởng Tiếp thị Đa văn hóa của Úc (Australia Multicultural Marketing Awards)
 •      Giải thưởng Nhân quyền của Tiểu bang NSW (NSW Human Rights Award)
 •      Hội nghị chuyên đề Đa văn hóa NSW (Multicultural NSW Symposium).

Có thêm thông tin về các dịch vụ, chương trình và sáng kiến ​​của chúng tôi tại trang mạng của chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi theo số (02) 8255 6767.