Türkçe / Turkish

Çokkültürlü NSW Hakkında

Çokkültürlü NSW, dünyada kültürel açıdan en fazla çeşitlilik içeren eyaletlerden birisinde toplum uyumunu ve toplumsal bütünlüğü ilerletir. 245’ten fazla ülkeden geliyor, 215 dili ve lehçeyi konuşuyor ve 125 farklı dini inancı izliyoruz.

Vizyonumuz daha güçlü bir NSW içindir: kültürel çeşitlilik aracılığıyla toplumsal, kültürel ve ekonomik refah.

Üç ana ilke tarafından yönlendirilmekteyiz:

 1. Toplumun tüm kesitleriyle yakın ilişki kurun ve katılım için engelleri yıkın
 2. Hizmetlere ve programlara eşit erişim sağlayın
 3. Eyaletimizin bir kazancı olarak kültürel çeşitlilik yoluyla toplumsal ve ekonomik yeterliği zenginleştirin.

NSW’deki çokkültürlü ilkeleri desteklemek üzere politika ve yasama çerçevesini uygulamak için öncü kuruluş biziz.

Çokkültürlü NSW size ve toplumunuza, şunları yaparak yardımcı olabilir:

 • etkinlikler, toplum projeleri ve toplum katılımını teşvik eden, toplum uyumunu ve toplumsal bütünlüğü inşa eden etkinlikler için para yardımları sağlayarak
 • Bölgesel Danışma Konseyi ağı yoluyla toplum sorunlarına yanıt veren girişimleri destekleyerek
 • kültürel ve dinsel çeşitliliği ve toplumsal uyumu ilerleten ve anlayan kültürlerarası ve dinlerarası girişimleri destekleyerek.

Para yardımı programlarımız dört yardım kategorisine sahiptir:

 • Birlik Para Yardımları – 5,000 ve 30,000 dolara kadar fonlar
 • Kutlama Para Yardımları – 1,000 ve 5,000 dolara kadar para yardımları
 • Destek Para Yardımları – yılda 10,000 dolara kadar ve kişiler için 500 dolarlık para yardımları
 • Ortaklıklar – 10,000 ile 150,000 dolar arasındaki fonlar.

Çokkültürlü NSW çalışanları sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyar. Lütfen (02) 8255 6779 numaralı telefondan Para Yardımı Memurumuzla ilişkiye geçin.

Çokkültürlü NSW yüksek nitelikli, profesyonel ve etkili sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri sağlar. Tam onaylı tercümanlarımız 100’den fazla dil konuşur ve yazılı tercüme hizmetlerimiz NSW’deki 100’den fazla Servis NSW merkezi aracılığıyla mevcuttur.

Bir tercümana ihtiyacınız varsa, iş saatleri içinde (sabah 8 ile akşam 5 arasında) 1300 651 500 numaralı telefonu arayın veya languageservices@multicultural.nsw.gov.au adresine elektronik posta yollayın.

Çokkültürlü NSW ayrıca çokkültürlü basın izleme hizmeti de sağlar. Medialink, çokkültürlü gazetelerdeki İngilizce olmayan içerikleri, MediaLink raporları aracılığıyla erişilir kılar. MediaLink, dil, yayın, yayın tarihi ve anahtar sözcükler temelinde araştırma yapmanızı sağlayan, sipariş üzerine oluşturulmuş bir sistem kullanır.

Doğru izleyicilere erişmenize yardımcı olmak üzere Çokkültürlü NSW, tüm Avustralya’da kültürel açıdan çeşitlilik içeren kuruluş ve bireylerin kapsamlı bir veri tabanını muhafaza eder. İşletmelere, hükümet dairelerine, toplum kuruluşlarına ve bireylere bu izleyicilere erişmeleri için Çokkültürlü NSW bir EmailLink çalıştırır. Küçük bir yatırım karşılığında elektronik postalar doğrudan size ulaştırılacaktır.

Kültürel açıdan çeşitlilik içeren toplumların önemli katkılarını kutlamak ve tanımak için, şunları içeren etkinlikler ve ödüller düzenleriz:

 • Eyalet Başbakanı’nın Uyum Yemeği
 • Eyalet Başbakanı’nın Çokkültürlü Toplum Madalyaları
 • Eyalet Başbakanı’nın Çokkültürlü Medya Ödülleri
 • Avustralya Çokkültürlü Pazarlama Ödülleri
 • NSW İnsan Hakları Ödülü
 • Çokkültürlü NSW Sempozyumu.

Hizmetlerimiz, programlarımız ve girişimlerimiz hakkında daha fazla bilgi internet sitemizde mevcuttur veya (02) 8255 6767 numaralı telefondan bizimle ilişkiye geçin.