Persian / فارسی

در باره Multicultural NSW (نیو سات ویلز چند فرهنگی)

Multicultural NSW هماهنگی جامعه و انسجام اجتماعی را در ایالتی که از نظر تنوع فرهنگی از متنوع ترین های دنیا است ترویج می کند. ما از بیش از 245 کشور مختلف می آییم، به 215 زبان و گویش صحبت می‌‌ کنیم و پیرو 125 مذهب مختلف هستیم.

 چشم انداز ما یک NSW قوی تر است: کامیابی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از طریق تنوع فرهنگی.

 انگیزه ما سه اصل کلیدی است:

  1. تعامل با همه بخشهای جامعه و شکستن موانع مشارکت
  2. قادر ساختن دسترسی عادلانه به خدمات و برنامه ها
  3. غنی ساختن گنجایش اجتماعی و اقتصادی از طریق تنوع فرهنگی بعنوان یک دارایی ایالتمان

 ما سازمان راهبر برای پیاده کردن خط مشی و چارچوب قانونی پشتیبانی از اصول چند فرهنگی در NSW هستیم.

 Multicultural NSW می تواند از راههای زیر به شما و جامعه تان کمک کند:

تامین کمکهای مالی برای رویدادها، پروژه های اجتماعی و فعالیت هایی که مروج تعامل اجتماعی و سازنده هماهنگی جامعه و انسجام اجتماعی است *

 ارائه پشتیبانی از طریق شبکه شوراهای مشورتی منطقه ای برای ابتکاراتی که پاسخگوی مسایل اجتماعی است *

پشتیبانی از ابتکارات بین فرهنگی و بین مذهبی که تنوع فرهنگی و مذهبی و هماهنگی اجتماعی را درک کرده و مروج آنند *

برنامه کمکهای مالی ما چهار طبقه دارد:

* کمکهای مالی وحدت – تامین بودجه تا 5000 دلار و 30.000 دلار

کمکهای مالی جشنها – تامین بودجه تا 1000 دلار و 5000 دلار *

کمکهای مالی پشتیبانی – تامین بودجه تا سالی 10.000 دلار و 500 دلار برای افراد *

شراکت ها – تامین بودجه بین 10.000 دلار و 150.000 دلار *

کارکنان Multicultural NSW خوشحالند که به پرسشهای شما پاسخ دهند. لطفاً با مامور کمکهای مالی ما به شماره 6779 8255 (02) تماس بگیرید.

Multicultural NSW خدمات پر کیفیت، حرفه ای و کارامد ترجمه کتبی و شفاهی را ارائه می دهد. مترجمین شفاهی ما که همه دارای اعتبارنامه رسمی هستند به بیش از 100 زبان صحبت می‌کنند و خدمات ترجمه کتبی ما در بیش از 100 مرکز خدمات نیو سات ویلز (Service NSW) در دسترس شما است.

اگر مترجم شفاهی لازم دارید در ساعات اداری (8 صبح تا 5 بعد از ظهر) به شماره 500 651 1300 تلفن بزنید یا به این آدرس ایمیل بفرستید languageservices@multicultural.nsw.gov.au 

Multicultural NSW دیده بانی مطبوعات چند فرهنگی را نیز ارائه می‌دهد. MediaLink محتوای غیر انگلیسی خبرنامه های چند فرهنگی را از طریق گزارشات MediaLink به زبان انگلیسی در دسترس قرار می دهد. MediaLink از یک سیستم اختصاصی استفاده می‌کند که به شما امکان می دهد بر اساس زبان، نشریه، تاریخ انتشار و کلمات کلیدی جستجو کنید.

برای کمک به شما تا به مخاطب مناسب دسترسی داشته باشید، Multicultural NSW یک پایگاه داده گسترده از سازمانها و افراد جوامع فرهنگی متنوع در سراسر استرالیا را نگهداری می کند. برای کمک به بیزینسها، ادارات دولتی، سازمانهای اجتماعی و افراد تا به این مخاطب ها دسترسی داشته باشند، Multicultural NSW سرویس EmailLink را اداره می کند. در ازای سرمایه گذاری کوچکی، ایمیل ها مستقیماً به شما ارسال خواهد شد. 

برای شناسایی و قدردانی از مشارکت مهم جوامع فرهنگی متنوع، ما چند رویداد و جوایزی را اجرا می کنیم، از جمله:

* شام هماهنگی وزیر اول

مدالهای جامعه چند فرهنگی وزیر اول *

جوایز رسانه های چند فرهنگی وزیر اول *

جوایز بازاریابی چند فرهنگی استرالیا *

جوایز حقوق بشر نیو سات ویلز *

Multicultural NSW سمپوزیوم   *

اطلاعات بیشتری در باره خدمات، برنامه ها و ابتکارات ما در وب سایت مان موجود است، یا به شماره 6767 8255 (02) تلفن بزنید.